βιοκλιματικά σπίτια, Βιοκλιματικές κατοικίες, βιοκλιματικά κτίρια, πράσινη αρχιτεκτονική, συστήματα ICF, βιοκλιματικός σχεδιασμός, Φωτοβολταϊκά

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Πιστοποιημένες μετρήσεις αιολικού δυναμικού

Οι υπηρεσίες


Η Commerce Innovations έχοντας συνάψει μια ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία είναι διαπιστευμένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 (Αρ. Πιστ. 587) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) για την πραγματοποίηση πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού.
Το εργαστήριο μετρήσεων αιολικού δυναμικού της εταιρείας αναλαμβάνει την επιλογή κατάλληλης θέσης, την έκδοση των απαραίτητων αδειών, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την πιστοποίηση των ανεμολογικών μετρήσεων.
Το σύνολο του εξοπλισμού του ανεμολογικού ιστού που χρησιμοποιείται, προέρχεται από αναγνωρισμένους κατασκευαστές κι έχει σχεδιαστεί για την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού σε δυσχερείς συνθήκες.


Ξέρετε ότι...
...αν εφαρμόσετε μέτρα φυσικού δροσισμού (σκιασμός και νυχτερινός αερισμός) σε συνδυασμό με ανεμιστήρες οροφής η Ελλάδα μπορεί να έχει μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι 57 χιλιάδες τόνους ετησίως;


Τα ανεμόμετρα που χρησιμοποιούνται είναι διακριβωμένα.
Η εγκατάσταση των ανεμολογικών μετρητικών ιστών πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο υπό την επίβλεψη μηχανικού της εταιρείας.
Η συλλογή και η επεξεργασία των μετρήσεων αιολικού δυναμικού πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και με το πέρας 12 μηνών μετρήσεων χορηγείται η τελική έκθεση δοκιμών πιστοποιημένων μετρήσεων. Η έκθεση αυτή μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει πλήρη τεκμηρίωση της μεθοδολογίας, της επεξεργασίας, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των μετρήσεων.


Η Commerce Innovations είναι πάντα δίπλα σας έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις απορίες και να προτείνει την πιο ρεαλιστική πρόταση. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα…


Αρχική σελίδα | Οι κατασκευές | Τα προϊόντα | Οι υπηρεσίες | Οι μελέτες | Γνώσεις | Η εταιρεία | Η φιλοσοφία μας | Εκθέσεις-Ειδήσεις | Οι Συνεργάτες | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού