βιοκλιματικά σπίτια, Βιοκλιματικές κατοικίες, βιοκλιματικά κτίρια, πράσινη αρχιτεκτονική, συστήματα ICF, βιοκλιματικός σχεδιασμός, Φωτοβολταϊκά

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρησης ποιότητας ISO

Οι υπηρεσίες


Η Commerce Innovations παρέχει υψηλής ποιότητας, σύγχρονες, αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO για οποιαδήποτε μορφή επιχείρησης. Η οργάνωση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας βασίζονται σε πρότυπα και αποτελούν υποσύνολο και εργαλείο του Συστήματος Ολικής Ποιότητας.

Αποκτήστε τώρα και εσείς πιστοποίηση ISO για την επιχείρησή σας!!

Τα Συστήματα Ποιότητας είναι διεθνώς αναγνωρισμένα και αποτελούν ένα αντιληπτό παράγοντα διαφοροποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. Στο χώρο των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας έχουν αναπτυχθεί διάφορα πρότυπα και προδιαγραφές που καλούνται να εφαρμόσουν οι οργανισμοί. Το πιο διαδεδομένο είναι το σύστημα ISO 9001:2008, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες των οργανισμών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον οργανισμό που το εφαρμόζει ή από τρίτους ως εργαλείο αξιολόγησης της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη και της απόδοσής του σε σχέση με προκαθορισμένους στόχους.

Τα Συστήματα Ποιότητας στοχεύουν στη θέσπιση προδιαγραφών λειτουργίας με στόχο τη βελτίωση:

  • της οργάνωσης της επιχείρησης, της παραγωγικότητάς της και της βιωσιμότητάς της
  • της ικανότητας για αναγνώριση επισφαλών καταστάσεων και εργασιακών συνθηκών
  • της αξιολόγησης των στοιχείων μέτρησης της επίδοσης του συστήματοςΞέρετε ότι...
... ένα βίντεο καταναλώνει κατά μέσο όρο 19 φορές περισσότερη ενέργεια ετησίως “σε κατάσταση αναμονής” απ’ αυτήν που καταναλώνει παίζοντας ή εγγράφοντας βιντεοκασέτεςΗ Commerce Innovations είναι πάντα δίπλα σας έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις απορίες και να προτείνει την πιο ρεαλιστική πρόταση. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα…


Αρχική σελίδα | Οι κατασκευές | Τα προϊόντα | Οι υπηρεσίες | Οι μελέτες | Γνώσεις | Η εταιρεία | Η φιλοσοφία μας | Εκθέσεις-Ειδήσεις | Οι Συνεργάτες | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού