βιοκλιματικά σπίτια, Βιοκλιματικές κατοικίες, βιοκλιματικά κτίρια, πράσινη αρχιτεκτονική, συστήματα ICF, βιοκλιματικός σχεδιασμός, Φωτοβολταϊκά

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Αιολικά Πάρκα

Οι υπηρεσίες


Διαθέτουμε μακρά εμπειρία στον χώρο των Αιολικών Πάρκων, ενώ είναι ιδιαίτερα ευρύς ο κατάλογος έργων για τα οποία έχουμε αναλάβει την ανάπτυξη ή επιμέρους τμήματα αυτής. Η C.I. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελετητή και τεχνικού συμβούλου σε κάθε φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας.Μέσα από μια βαθιά και λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων της συγκεκριμένης αγοράς, η Commerce Innovations διερευνά και αναζητά νέες ευκαιρίες για μια επιτυχημένη ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων.
Μέσα από το δίκτυο Μηχανικών που διαθέτει, η C.I. δύναται να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την αδειοδοτική διαδικασία ενός τέτοιου έργου. Οι ενέργειες αυτές αφορούν :

  • τον αναλυτικό έλεγχο καταλληλότητας της θέσης
  • τη διεξαγωγή πιστοποιημένων μετρήσεων αιολικού δυναμικού (ISO 17025:2005)
  • την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού και εκπόνηση ενεργειακών μελετών
  • τη βελτιστοποίηση χωροθέτησης των ανεμογεννητριών
  • την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και έλεγχο συμβατότητας του έργου με τον Χωροταξικό Νόμο
  • την εκπόνηση μελετών οδοποιίας, μελετών ηχητικής και οπτικής όχλησης
  • τη δημιουργία φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
  • τη μελέτη βιωσιμότητας του έργου


Η C.I. επιμελείται τη σύνταξη των απαραίτητων φακέλων για τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ αναλαμβάνει την υποστήριξη και παρακολούθηση αυτών έως τη λήψη των σχετικών αδειών που αφορούν την Άδεια Παραγωγής, την έκδοση όρων σύνδεσης και περιβαλλοντικών όρων καθώς και τις Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας.
Ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία αποτελεί ο τεχνικός έλεγχος και η αποτίμηση έργων (technical due diligence).
Η Commerce Innovations αναλαμβάνει την αξιολόγηση των έργων μέσω εκτενούς διερεύνησης και ανάλυσης όλων των κρίσιμων τεχνικών παραμέτρων που επηρεάζουν την τελική αδειοδότηση αλλά και την τεχνική επάρκεια και βιωσιμότητα του έργου.
Κάνοντας χρήση όλης αυτής της υποδομής, προχωράμε και αναπτυσσόμαστε δυναμικά έχοντας συνάψει σημαντικές συνεργασίες για την ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, με εταιρείες ιδιαίτερα γνωστές στον παγκόσμιο χάρτη του χώρου των Α.Π.Ε. αλλά και με σημαντικές εταιρείες της ημεδαπής.Ξέρετε ότι...
...αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ένας κλασικός ανεμιστήρας λειτουργήσει συνολικά για τριάντα εικοσιτετράωρα, τότε το οικονομικό όφελος σε σύγκριση με ένα μικρό κλιματιστικό (ισχύος 1.000 Watt) για το ίδιο διάστημα θα είναι 68 ευρώ, ενώ θα αποφευχθεί η έκλυση 684 κιλών διοξειδίου του άνθρακα;Η Commerce Innovations είναι πάντα δίπλα σας έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις απορίες και να προτείνει την πιο ρεαλιστική πρόταση. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα…Αρχική σελίδα | Οι κατασκευές | Τα προϊόντα | Οι υπηρεσίες | Οι μελέτες | Γνώσεις | Η εταιρεία | Η φιλοσοφία μας | Εκθέσεις-Ειδήσεις | Οι Συνεργάτες | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού