βιοκλιματικά σπίτια, Βιοκλιματικές κατοικίες, βιοκλιματικά κτίρια, πράσινη αρχιτεκτονική, συστήματα ICF, βιοκλιματικός σχεδιασμός, Φωτοβολταϊκά

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Οι υπηρεσίες


Η Commerce Innovations αναλαμβάνει την αδειοδότηση και μελέτη φωτοβολταϊκών μονάδων μικρής και μεγάλης κλίμακας. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

  • αξιολόγηση και εκτίμηση καταλληλότητας του γηπέδου εγκατάστασης
  • διαστασιολόγηση και ενεργειακή μελέτη του συστήματος
  • τεχνοοικονομική μελέτη του έργου
  • κατάθεση φακέλου για διασύνδεση της εγκατάστασης με τον αρμόδιο διαχειριστή
  • συγκριτική αξιολόγηση προσφορών κατασκευαστών-προμηθευτών και επιλογή κατάλληλου τύπου εξοπλισμού
  • επίβλεψη εγκατάστασης και λειτουργίας σε φωτοβολταϊκά έργα


Σύμφωνα με το νέο Νόμο 3851/2010 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σχετικές ανακοινώσεις της ΔΕΗ και υπουργικές αποφάσεις , η Commerce Innovations είναι σε θέση να αναλάβει την αδειοδότηση και τις σχετικές μελέτες για διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος:

  • έως 500 kW
  • από 500kW έως και 1ΜW
  • μεγαλύτερα του 1ΜWΤο ηλιακό δυναμικό αποτελεί τον πλέον φυσικό και ανεξάντλητο πόρο ενέργειας. Η εκμετάλλευσή του με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι αναντίρρητα μια ασφαλής και αποδοτική επένδυση. Η επιτυχής υλοποίηση ενός τέτοιου επιχειρηματικού σχεδίου είναι συνάρτηση της ορθής τεχνικής μελέτης και ανάλυσης, καθώς και της επιτάχυνσης των αδειοδοτικών διαδικασιών. Ο συνδυασμός των παραμέτρων αυτών βελτιστοποιεί τα οικονομοτεχνικά στοιχεία του έργου.


Ξέρετε ότι...
...αν αντί να “κλείνουμε” την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο, την κλείνουμε από τον κεντρικό διακόπτη και αν αυτό το κάνουν όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, τότε έχουμε ετήσιο κέρδος 6,5 ευρώ ανά νοικοκυριό; Χάρη σ’ αυτήν την απλή κι ανέξοδη συνήθεια, μπορεί να αποφευχθεί η ετήσια έκλυση 200.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.


Η Commerce Innovations είναι πάντα δίπλα σας έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις απορίες και να προτείνει την πιο ρεαλιστική πρόταση. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα…Αρχική σελίδα | Οι κατασκευές | Τα προϊόντα | Οι υπηρεσίες | Οι μελέτες | Γνώσεις | Η εταιρεία | Η φιλοσοφία μας | Εκθέσεις-Ειδήσεις | Οι Συνεργάτες | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού