βιοκλιματικά σπίτια, Βιοκλιματικές κατοικίες, βιοκλιματικά κτίρια, πράσινη αρχιτεκτονική, συστήματα ICF, βιοκλιματικός σχεδιασμός, Φωτοβολταϊκά

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Ανάπτυξη άλλων συστημάτων ΑΠΕ

Οι υπηρεσίες


Σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς και ακαδημαϊκούς συμβούλους η Commerce Innovations αναλαμβάνει τη μελέτη και την αδειοδότηση έργων Βιομάζας, Μικρών Υδροηλεκτρικών και Ηλιοθερμικών Σταθμών και παρέχει κάθε μορφής συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται οι μετρήσεις δυναμικού ΑΠΕ, όπως υδρολογικού δυναμικού, αλλά και μετρήσεις άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.Τα τελευταία χρόνια νέες τεχνολογίες ΑΠΕ συνέχεια κερδίζουν έδαφος και ενσωματώνονται στο ενεργειακό μίγμα της Ελληνικής αγοράς. Το δυναμικό της Ελλάδας σε ήλιο και αγροτικά προϊόντα, σε συνδυασμό με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργούν πεδίο επενδυτικών ευκαιριών σε τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οι οποίο μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η χρήση της
Βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Οι σύγχρονες τεχνολογίες βιομάζας αποτελούν μια ανταγωνιστική και αξιόπιστη επιλογή για την παραγωγή ενέργειας καθώς και για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Παράγωγα και κατάλοιπα αγροτικών προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας δίνοντας επιπλέον εισοδήματα στην αγροτική παραγωγή. Παράλληλα οι ενεργειακές καλλιέργειες, όπως αγριαγκινάρα, έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται στην αγροτική παραγωγή.

Τα
Μικρά Υδροηλεκτρικά, όπως και τα Υβριδικά έργα μπορούν να είναι απόλυτα συμβατά με το περιβάλλον και παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα όπως η σταθερή διάθεση ισχύος στο δίκτυο, η αξιοπιστία, οι μειωμένες απαιτήσεις σε συντήρηση λειτουργίας καθώς και η ταχεία απόσβεση της επένδυσης.

Οι
Ηλιοθερμικοί σταθμοί είναι βέβαιο ότι θα αρχίσουν να ενσωματώνονται στον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας και μαζί με τα φωτοβολταϊκά θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση του πλούσιου ηλιακού δυναμικού. Ήδη η θερμική ενέργεια του ήλιου αξιοποιείται αποτελεσματικά στη χώρα μας μέσω τεχνολογιών οικιακής κλίμακας όπως οι ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση νερού. Αντίστοιχα, οι μεγάλες ηλιοθερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με το κατάλληλο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο παρουσιάζουν ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.Ξέρετε ότι...
...αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτικών, μπύρας κλπ.) οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως;
Η Commerce Innovations είναι πάντα δίπλα σας έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις απορίες και να προτείνει την πιο ρεαλιστική πρόταση. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα…


Αρχική σελίδα | Οι κατασκευές | Τα προϊόντα | Οι υπηρεσίες | Οι μελέτες | Γνώσεις | Η εταιρεία | Η φιλοσοφία μας | Εκθέσεις-Ειδήσεις | Οι Συνεργάτες | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού