βιοκλιματικά σπίτια, Βιοκλιματικές κατοικίες, βιοκλιματικά κτίρια, πράσινη αρχιτεκτονική, συστήματα ICF, βιοκλιματικός σχεδιασμός, Φωτοβολταϊκά

Αναζήτηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Πράσινα κτίρια

Οι υπηρεσίες


Αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση των κατασκευών σύμφωνα με τους κανόνες της βιωσιμότητας και λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση του κτιρίου με το περιβάλλον του. Στόχοι της περιβαλλοντικής διαχείρισης στα κτιριακά έργα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η εξασφάλιση άνετων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και η μείωση του λειτουργικού κόστους του κτιρίου.
Οι μελέτες μας οδηγούν στην επιλογή των βέλτιστων λύσεων που εξασφαλίζουν τη ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος με γνώμονα τη μείωση του κόστους και τον σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα και απευθύνονται σε όλων των ειδών τα κτίρια, νέα αλλά και υφιστάμενα.
Ο κτιριακός τομέας σήμερα είναι υπεύθυνος για το 40% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ το 50% των φυσικών πόρων όπως καύσιμα, νερό και γη χρησιμοποιείται στις κατασκευές. Στα πλαίσια της μείωσης της σπατάλης φυσικών πόρων, η βιωσιμότητα στα κτιριακά έργα γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη. Σε όλα τα κτίρια, υφιστάμενα αλλά και νέα, υπάρχουν περιθώρια για οικονομικά αποδοτικές βελτιωτικές επεμβάσεις.


Ξέρετε ότι...
...ένας μέσος ηλιακός θερμοσίφωνας μειώνει το λογαριασμό του ηλεκτρικού κατά 100 ευρώ περίπου, ενώ συγχρόνως αποσοβείται η έκλυση 1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα;Στην Commerce Innovations,

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τρεις άξονες που εστιάζουν στην ενεργειακή βιωσιμότητα των κτιρίων:
Εκπονούμε μελέτες με στόχο την αξιολόγηση των απαραίτητων μέτρων για μείωση της ενεργειακής ζήτησης μέσω βιοκλιματικού - ενεργειακού σχεδιασμού και μελέτης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κελύφους του κτιρίου και λαμβάνουμε αποφάσεις με γνώμονα την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα του έργου.
Μέσα από ανάλυση των πραγματικών θερμικών φορτίων (εσωτερικά, ηλιακά φορτία)
προτείνουμε τα κατάλληλα Η/Μ συστήματα για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, εξαερισμό, ζεστό νερό χρήσης ανάλογα με τις ανάγκες και τη χρήση του κτιρίου.
Επίσης
πραγματοποιούμε μελέτες εφαρμογής τοπικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά, μικρά αιολικά, ηλιοθερμικά κτλ).

Επιπροσθέτως, οι υπηρεσίες μας στα κτιριακά έργα περιλαμβάνουν :

  • Περιβαλλοντική διαχείριση υδάτινων πόρων
  • Διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων
  • Επιλογή κατάλληλων οικολογικών υλικών


Δίνουμε τέλος, τη δυνατότητα αξιολόγησης της βιωσιμότητας του εκάστοτε κτιρίου μέσα από παγκοσμίως αναγνωρισμένες μεθόδους πιστοποίησης.Η Commerce Innovations είναι πάντα δίπλα σας έτοιμη να απαντήσει σε όλες τις απορίες και να προτείνει την πιο ρεαλιστική πρόταση. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα…


Αρχική σελίδα | Οι κατασκευές | Τα προϊόντα | Οι υπηρεσίες | Οι μελέτες | Γνώσεις | Η εταιρεία | Η φιλοσοφία μας | Εκθέσεις-Ειδήσεις | Οι Συνεργάτες | Επικοινωνία | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού